Mensendieck

Bukken, tillen, lopen, zitten… we doen het allemaal. Dagelijkse activiteiten waar we nooit bij stil staan. Oefentherapie Mensendieck maakt u bewust van die dagelijkse handelingen en is gericht op het verbeteren van gewoonten. Gewoonten op het gebied van houding en vooral ook beweging, die tot pijnklachten hebben geleid of kunnen leiden. Door de eenvoudige bewegingen die u maakt te verbeteren zijn klachten al flink terug te dringen. Want juist die bewegingen vormen een groot onderdeel van uw leven.

Welkom op de site van de praktijk voor Oefentherapie Mensendieck van Nanny van der Velden te Oosterhout.
Op deze website vindt u informatie over Oefentherapie Mensendieck en de praktijk.
U kunt ook contact opnemen voor het maken van een afspraak voor onderzoek, behandeling en advies.

Wat is oefentherapie Mensendieck

De Mensendieck methode is rond 1900 ontwikkeld door mevrouw Bess Mensendieck dat was voornamelijk een preventieve methode.

Oefentherapie Mensendieck is sinds 1974 een erkende paramedische behandelmethode waarbij wordt gekeken naar de relatie tussen de klachten en houdings- en bewegingsgewoonten. Het heeft als doel de cliënt bewust te maken van de eigen lichaamshouding en manier van bewegen en het aanleren van een beter houdings- en bewegingspatroon, waardoor de klachten verminderen, verdwijnen en/of voorkomen kunnen worden. Dit wordt bereikt door het laten uitvoeren van oefeningen die zijn ontleend aan bewegingen uit het dagelijks leven, waarbij gebruik wordt gemaakt van spiegels. De kerngedachte hierachter is: zelf doen, zelf zien, zelf voelen, zelf oordelen, zodat u het geleerde tijdens uw dagelijkse activiteiten kunt toepassen.

De werkwijze

Tijdens de eerste afspraak wordt een anamnese afgenomen waarbij vragen worden gesteld over het ontstaan en verloop van uw klachten. Daarna kijkt de oefentherapeut samen met u naar uw lichaamshouding en manier van bewegen. Tevens wordt gekeken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgedrag tijdens het dagelijks leven.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld waarbij uw hulpvraag centraal staat. Vervolgens wordt gestart met de behandeling waarbij u oefeningen leert die aan uw conditie zijn aangepast. Tevens krijgt u adviezen voor het corrigeren van uw dagelijkse houdings- en bewegingspatronen gericht op uw activiteiten, zoals werk, hobby en sport. De therapie is dus altijd maatwerk en u “op het lijf geschreven”. Hierbij wordt niet uitsluitend gekeken naar de klacht maar naar het lichaam in zijn totaliteit. Gedurende de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd of de oefeningen en correcties het juiste effect hebben.

Als het nodig is kunt u ook aan huis behandeld worden.