Verwijzing

Uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kan u verwijzen naar een oefentherapeut. Dan is een verwijsbrief nodig.

U kunt ook rechtstreeks bij de oefentherapeut terecht dan is er geen verwijsbrief nodig.

Wel de eerste keer uw verzekeringspas en identiteitsbewijs meenemen.

Directe toegankelijkheid oefentherapie (DTO)

Mensen met klachten die samenhangen met houding en beweging weten zelf vaak heel goed wat ze nodig hebben en wanneer oefentherapie de aangewezen behandeling is.

DTO geeft mensen de vrijheid om zelf, zonder tussenkomst van de huisarts, een oefentherapeut in te schakelen.

Na aanmelding vindt dan eerst een screening plaats, waarbij gekeken wordt of u bij de oefentherapeut op het juiste adres bent.

Als dit het geval is kan de behandeling direct gestart worden. Zo niet dan krijgt u het advies naar de huisarts te gaan.

Vergoedingen

De praktijk heeft contracten met een aantal zorgverzekeraars.

De kosten voor oefentherapie wordt voor kinderen tot 18 jaar vergoed uit de basisverzekering, voor volwassenen uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen verschilt per zorgverzekeraar en per polis.

Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

De behandeling oefentherapie vanuit de aanvullende verzekering heeft geen invloed op het verplicht eigen risico.

De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of het budget voor het geldende jaar overschreden hebt gelden de tarieven van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent en krijg u een factuur van de oefentherapeut.